Viega

Hahnverlängerung Rotguss, 3/8 20mm Viega
Artikelnummer: VI354930
Hahnverlängerung Rotguss, 3/8 25mm Viega
Artikelnummer: VI354947
Hahnverlängerung Rotguss, 3/8 30mm Viega
Artikelnummer: VI354954
Hahnverlängerung Rotguss, 3/8 40mm Viega
Artikelnummer: VI359539
Hahnverlängerung Rotguss, 3/8 50mm Viega
Artikelnummer: VI359553
Kappe Rotguss 1 Viega
Artikelnummer: VI268367
Kappe Rotguss 1/2 Viega
Artikelnummer: VI266660
Kappe Rotguss 1/4 Viega
Artikelnummer: VI319151
Kappe Rotguss 11/2 Viega
Artikelnummer: VI268329
Kappe Rotguss 11/4 Viega
Artikelnummer: VI268305
Kappe Rotguss 3/4 Viega
Artikelnummer: VI266653
Kappe Rotguss 3/8 Viega
Artikelnummer: VI281854
Muffe Rotguss, Innengewinde 1 Viega
Artikelnummer: VI266561
Muffe Rotguss, Innengewinde 1/2 Viega
Artikelnummer: VI266585
Muffe Rotguss, Innengewinde 1/4 Viega
Artikelnummer: VI319137
Muffe Rotguss, Innengewinde 11/2 Viega
Artikelnummer: VI267766
Muffe Rotguss, Innengewinde 11/4 Viega
Artikelnummer: VI266578
Muffe Rotguss, Innengewinde 2 Viega
Artikelnummer: VI267780
Muffe Rotguss, Innengewinde 3/4 Viega
Artikelnummer: VI266554
Muffe Rotguss, Innengewinde 3/8 Viega
Artikelnummer: VI282349
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 1 x1/2 Viega
Artikelnummer: VI320287
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 1 x3/4 Viega
Artikelnummer: VI266547
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 1/2 x1/4 Viega
Artikelnummer: VI319526
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 11/2 x1 Viega
Artikelnummer: VI321697
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 11/4 x1 Viega
Artikelnummer: VI269173
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 11/4 x3/4 Viega
Artikelnummer: VI320119
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 3/4 x3/8 Viega
Artikelnummer: VI319113
Reduziernippel Rotguss, mit Mehrkant, AG 3/8 x1/4 Viega
Artikelnummer: VI282127
Reduzierstück Rotguss, mit Mehrkant, AG/IG 1 x1/2 Viega
Artikelnummer: VI266486
Reduzierstück Rotguss, mit Mehrkant, AG/IG 1 x3/4 Viega
Artikelnummer: VI266479