WeGo GmbH

CONLIT Brandschutzschale 150 U / Alu 110x35mm, per Meter (Kernbohrung:180mm)
Artikelnummer: 3105000043
CONLIT Brandschutzschale 150 U / Alu 64x58,0mm, per Meter (Kernbohrung:180mm)
Artikelnummer: 3105000030
CONLIT Brandschutzschale 150 U / Alu 89x65,5mm, per Meter (Kernbohrung:220mm)
Artikelnummer: 3105000037
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 15mm x Dämmdicke 20mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200001
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 18mm x Dämmdicke 20mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200002
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 22mm x Dämmdicke 20mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200003
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 28mm x Dämmdicke 20mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200004
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 28mm x Dämmdicke 30mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200034
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 35mm x Dämmdicke 30mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200035
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 42mm x Dämmdicke 40mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200086
ROCKWOOL Alu-Heizungsrohrschale RS800 54mm x Dämmdicke 50mm, per Meter
Artikelnummer: 1005200138
IDV Rockwool Brandschutzschale 15 Conlit 150 U, Dämmdicke 22,5 mm
Artikelnummer: 3105000004
IDV Rockwool Brandschutzschale 18 Conlit 150 U, Dämmdicke 21,0 mm
Artikelnummer: 3105000007
IDV Rockwool Brandschutzschale 22 Conlit 150 U, Dämmdicke 19,0 mm
Artikelnummer: 3105000010
IDV Rockwool Brandschutzschale 28 Conlit 150 U Dämmdicke 26,0 mm
Artikelnummer: 3105000015
IDV Rockwool Brandschutzschale 35 Conlit 150 U Dämmdicke 22,5 mm,
Artikelnummer: 3105000018
IDV Rockwool Brandschutzschale 42 Conlit 150 U Dämmdicke 29 mm
Artikelnummer: 3105000021